అందమైన డిజైన్లు, శక్తివంతమైన సౌలభ్యాలు, మీరనుకున్నది నిర్మించుకోగలిగే స్వేచ్ఛ. వర్డ్‌ప్రెస్ ఉచితమే అయినా అమూల్యమైనది కూడా.

ఉత్తములు విశ్వసించేది

సరదా బ్లాగుల నుండి ఆన్‌లైనులో అతిపెద్ద వార్తల సైట్ల వరకూ, 43% అంతర్జాలం వర్డ్‌ప్రెస్‌ను వాడుతూంది.

శక్తివంతమైన సౌలభ్యాలు

అంతులేని అవకాశాలు. మీరేం సృష్టిస్తారు?

 • తీర్చిదిద్దుకోదగ్గ
  డిజైన్లు
 • SEO
  Friendly
 • Responsive
  Mobile Sites
 • ఉత్తమ
  పనితీరు
 • Manage
  on the Go
 • అధిక
  భద్రత
 • శక్తివంతమైన
  మాధ్యమ నిర్వహణ
 • సులువైనది,
  అనువైనది

Extend WordPress with over 55,000 plugins to help your website meet your needs. Add an online store, galleries, mailing lists, forums, analytics, and much more.

Community

Hundreds of thousands of developers, content creators, and site owners gather at monthly meetups in 817 cities worldwide.

Find a local WordPress community

వర్డ్‌ప్రెస్‌తో మొదలుపెట్టండి

Over 60 million people have chosen WordPress to power the place on the web they call “home” — join the family.

మా బ్లాగు నుండి వార్తలు

Hello world!

Welcome to WordPress.org Rosetta. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

ఎంతో తేలిక…

 1. Find a trusted web host and maybe support WordPress at the same time.
 2. Download & install WordPress with our famous 5-minute installation. Publishing has never been easier.
 3. Spend some time reading our documentation, get to know WordPress better every day and start helping others, too.