వర్డ్‌ప్రెస్ 4.7 తెలుగు అనువాదానికై పిలుపు

డిసెంబరు మొదటి వారంలో విడుదలయ్యే 4.7 సంచిక కోసం, సాఫ్ట్ స్ట్రింగ్ ఫ్రీజ్ అమలులో ఉంది. ఈ సమయంలో ‘గురించి’ పేజీ తప్ప ఇతరత్రా వాక్యాలు, పదాలు మార్చరు. (రేపటి నుండి హార్డ్ స్ట్రింగ్ ఫ్రీజ్, అంటే అసలు పదబంధాలు ఏమీ మారవు.) కనుక అనువదించడానికి ఇది మంచి సమయం.

ఏమేం అనువదించాలి?

చూడండి: పాలీగ్లాట్స్‌లో టపా